NyheterLes hva som skjer i klubben

Jan Roald og Stein Lauritsen fikk "Hederlig omtale" i hver sin klasse, henholdsvis Urbant landskap (monokrom) og Kulturlandskap (farger). I tillegg fikk klubben seks "Antatt" i klassen Urbant landskap og to  i klassen Kulturlandskap. 

Regn med at denne klubben går for medaljer neste gang.

Bilder under er Jan Roalds "Alone". Klikk her for å se alle de 10 bildene som fikk utmerkelser.