STYRE

 

Formann

Jon Forberg

Nestformann

Ellen Molvær

Sekretær

Lene Hagen

Kasserer

Leonard Løvoll

Konkurranseleder

Leonard Løvoll 

Medieansvarlig

Stein Lauritsen

Styremedlem

Trond Folkestad Fredriksen

Varamedlemmer

Henrik Wang og Elisabeth Fiksdal Tennøy

ØVRIGE TILLITSVALGTE 

 

 Valgkomite

Karen B. Håkansson, Stein Lauritsen

 Konkurranseutvalg

Leonard Løvoll, Fred Øie, Trond Folkestad Fredriksen

 Webansvarlig 

Lene Huse og Stein Lauritsen

 Revisor

Magne Åkre

 Materialforvalter

Sverre Kjemphol

Innlogging